Mere om vand

 

Efter ledningsbrud

Ved lukning af vandforsyning, som f.eks. ved brud, tømmes hovedvandledningen delvis og erstattes af luft.

Ved genoprettelse af vandforsyningen, bliver den indtrængende luft komprimeret. Ved aftapning vil vandet derfor være fyldt med luftblærer (ilt) som gør vandet mælkevidt.

Efter ca. 1 minut vil vandet dog blive klart, da luften stiger op af vandet. Vandet er ikke giftigt eller på anden vis farligt at drikke, og efterhånden som luften fortrænges fra hovedledninger, bliver vandet igen klart ved aftapning.

Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

Rambøll forsyning hjemmeside

Danmarks Private Vandværker

Danva

 Info om Kamstrup selvaflæste måler

https://www.kamstrup.com/da-dk/vores-nye-brand

Kamstrup måler

Klik på linket og rul ned, derefter klik på jeres måler og næste side på teknisk information

https://www.kamstrup.com/da-dk/produkter-loesninger/vandmaalere

Følg dit vandforbrug med Kamstrupmåler

http://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=55068c6a76b6d&display=1

 
http://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=54dca658129f3&display=1

 

Andre PDF-filer med oplysninger

Fjernaflæsning af Måler

Udskiftning af målerbrønde ved fritidshuse med lille brønd

Hvis uheldet er ude - Misfarvet vasketøj efter vandafbrydelse

Vejledning 25 meters beskyttelseszone drikkevandsboringer

Ansøgningsskema for årlig kompensation for beskyttelsezoner

Om Nordfyns Vandværk

Vandværket blev etableret 1969 med første boring

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.


Ikon Læs mere

 

Der er gennem tiden bygget til, de oprindelige åbne filter i to bygninger, er erstattet med automatiske åbne dobbelt filter, og rentvandsbeholderen er udvidet i takt med øget udpumpning. Senere blev der monteret et trykfilter som forfilter til de åbne filter. Pumper og inventar er løbende udskiftet.

Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. Der leveres vand til 1.005 forbruger som aftager ca 135.000 m3 vand årligt. Der er et par store forbrugere i mellem.Ikon Læs mere

Nyheder

I 2015 begyndte vi at monteres nye Kamstrup vandmålere som kan fjernaflæses.

Generalforsamling afholdes i September i forsamlingshuset kl. 19.00.

 

 

 


Ikon Læs mere

Kontaktinformation

Nordfyns Vandværk
C/O Midt Regnskab

Nørlundvej 1, Kølkær

7400 Herning

Telefon: 21224880
Email: kontakt@midtregnskab.dk