Efter ledningsbrud

Ved lukning af vandforsyning, som f.eks. ved brud, tømmes hovedvandledningen delvis og erstattes af luft.

Ved genoprettelse af vandforsyningen, bliver den indtrængende luft komprimeret. Ved aftapning vil vandet derfor være fyldt med luftblærer (ilt) som gør vandet mælkevidt.

Efter ca. 1 minut vil vandet dog blive klart, da luften stiger op af vandet. Vandet er ikke giftigt eller på anden vis farligt at drikke, og efterhånden som luften fortrænges fra hovedledninger, bliver vandet igen klart ved aftapning.

 

Vandanalyse af vandet fra Nordfyns Vandværk

Nordfyns Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Nordfyns Vandværk's vand er 23

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her

Drikkevandsanalyser  - på ledningsnettet                            

Se her

Rentvandsanalyser - afgang vandværket                                 

Se her
Råvandsanalyser - boringer Se her

Efter anmodning fra Ayoe Primdal, da hun har henvendt sig til Nordfyns Vandværk, angående forbrugeren opfattelse af, at vi overskrider kravværdierne CGA 108906, uden at det har været meddelt forbrugerne.

Se redegørelse her:

Notat om pesticider i Nordfyns Vandværk 

 

Om Nordfyns Vandværk

Vandværket blev etableret 1969 med første boring

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.


Ikon Læs mere

 

Der er gennem tiden bygget til, de oprindelige åbne filter i to bygninger, er erstattet med automatiske åbne dobbelt filter, og rentvandsbeholderen er udvidet i takt med øget udpumpning. Senere blev der monteret et trykfilter som forfilter til de åbne filter. Pumper og inventar er løbende udskiftet.

Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. Der leveres vand til 1.005 forbruger som aftager ca 135.000 m3 vand årligt. Der er et par store forbrugere i mellem.Ikon Læs mere

Nyheder

I 2015 begyndte vi at monteres nye Kamstrup vandmålere som kan fjernaflæses.

Generalforsamling afholdes i September i forsamlingshuset kl. 19.00.

 

 

 


Ikon Læs mere

Kontaktinformation

Nordfyns Vandværk
C/O Midt Regnskab

Nørlundvej 1, Kølkær

7400 Herning

Telefon: 21224880
Email: kontakt@midtregnskab.dk