Nordfyns Vandværk 

Der er i gang sat søgning efter et nyt kildefelt til en ny boring

 Tidsplan for ny boring

 

 Dato  Hændelse Bemærkning 
 01-11-2017  Bestyrelsesmøde
 31-10-2017  Hjemmeside Opdateres med ajourførte oplysninger (blå baggrund)

 09-10-2017  

 Nyt kildefelt

Møde med Rambøll med henblik på at udpege mulige kildefelt.

Begravet dal ODE1 viser sig at gå op til syd for vandværket omkring Agernæsmindevej 6.

Rambøll går i gang med planlægning, forundersøgelser mv.

 03-10-2017  Webinar Niras

Om Desphenyl-chloridazon

 02-10-2017  Mail Der udsendes forbruger information på mail med henvisning til vores hjemmeside.

www.nordfynsvand.dk

 29-09-2017  Analyserapport

Desphenyl-chloridazon måles til 4,0

Kravværdi <0,1

 12-09-2017  Generalforsamling         
 30-08-2017  Bestyrelsesmøde  
 30-08-2017  Analyserapport

CGA 108906 (kartoffelpesticid) måles til 0,059.

Kravværdi < 0,1 

Boring 2 indgår ikke i driften.

 29-08-2017  Nyt kildefelt Indledende møde med Rambøll
 11-07-2017 Analyserapport 

CGA 108906 (kartoffelpesticid) måles til 0,13.

Kravværdi < 0,1 

Efter aftale med kommunen udtages der nye prøve.

     

Om Nordfyns Vandværk

Vandværket blev etableret 1969 med første boring

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.


Ikon Læs mere

 

Der er gennem tiden bygget til, de oprindelige åbne filter i to bygninger, er erstattet med automatiske åbne dobbelt filter, og rentvandsbeholderen er udvidet i takt med øget udpumpning. Senere blev der monteret et trykfilter som forfilter til de åbne filter. Pumper og inventar er løbende udskiftet.

Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. Der leveres vand til 1.005 forbruger som aftager ca 135.000 m3 vand årligt. Der er et par store forbrugere i mellem.Ikon Læs mere

Nyheder

I 2015 begyndte vi at monteres nye Kamstrup vandmålere som kan fjernaflæses.

Generalforsamling afholdes i September i forsamlingshuset kl. 19.00.

 

 

 


Ikon Læs mere

Kontaktinformation

Nordfyns Vandværk
C/O Midt Regnskab

Nørlundvej 1, Kølkær

7400 Herning

Telefon: 21224880
Email: kontakt@midtregnskab.dk