Velkommen til Nordfyns Vandværk

CVR-nr.: 5870 1718

Offentliggjort på hjemmesiden 12. november 2019:

Status fra bestyrelsen, Facebook og bestyrelses-

referater

Læs status fra bestyrelsen: 20191112_Status.pdf

Vi har lavet en facebook side med navnet Nordfyns 

Vandværk, så information når ud til endnu flere.

Referater fra bestyrelsesmøder kan ses under 

referater her på siden.

Vi har lagt diverse kursusbeviser samme sted.

Ny hjemmeside med samme webadresse er på trapperne.


Aktivitetslog klik her

 

 

Husk

 

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 Nyt


 

Driftsstatus

 

Vandværket kører normalt.

Angående pesticider se under vandkvalitet

Hårdhed, total 24

 

 


 

Velkommen til Vandværkets  hjemmeside.

CVR.nr. 5870 1718

Nordfyns vandværks forsyningsområde er primært Krogsbølle og Norup sogne

VANDVÆRK

afholder ordinær generalforsamling i september måned i Vellinge Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i bestyrelsen i hænde senest d. 15.08 det pågældende år.

Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer.

Mvh. bestyrelsen

Opkrævning:
Der udsendes 4 årlige opkrævninger.

Til betaling i februar måned, udsendes årsopgørelse for det forgangne år samt a conto betaling for perioden januar til marts.

Til betaling i maj udsendes a conto betaling for perioden april til juni.

Til betaling i august udsendes a conto betaling for perioden juli til september

Til betaling i november  udsendes a conto betaling for perioden oktober til december 


Følg dit forbrug på vandværkets hjemmeside:
Vælg: Selvbetjening 

→ 

Kundeportal.
Dit forbrugernummer og pinkode fremgår af den seneste opgørelse fra vandværket.

Om Nordfyns Vandværk

Vandværket blev etableret 1969 med første boring

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.


Ikon Læs mere

 

Der er gennem tiden bygget til, de oprindelige åbne filter i to bygninger, er erstattet med automatiske åbne dobbelt filter, og rentvandsbeholderen er udvidet i takt med øget udpumpning. Senere blev der monteret et trykfilter som forfilter til de åbne filter. Pumper og inventar er løbende udskiftet.

Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. Der leveres vand til 1.005 forbruger som aftager ca 135.000 m3 vand årligt. Der er et par store forbrugere i mellem.Ikon Læs mere

Nyheder

I 2015 begyndte vi at monteres nye Kamstrup vandmålere som kan fjernaflæses.

Generalforsamling afholdes i September i forsamlingshuset kl. 19.00.

 

 

 


Ikon Læs mere

Kontaktinformation

Nordfyns Vandværk
C/O Midt Regnskab

Nørlundvej 1, Kølkær

7400 Herning

Telefon: 21224880
Email: kontakt@midtregnskab.dk